Nätverket

Stallarholmens nätverk är en ideell förening bestående av boende, lokala företagare och föreningar lokaliserade och verksamma i Stallarholmen med omnejd. Det här är Nätverket!
Klicka här för att läsa mer om vad de olika områdena innefattar!

Vision

Föreningen Stallarholmens nätverk ska vara navet i det gemensamma arbetet att tillvarata ortens intressen och arbeta för att lokala behov och nya idéer kan föras fram och få näring. Föreningen Stallarholmens nätverk tillsammans med en aktiv hemsida ska synliggöra och profilera bygden, dess innevånare, företag och föreningar.

Mission

Nätverket och dess medlemmar ska verka för att öka medvetandet om Stallarholmen i Strängnäs kommun och externa intressenter utanför kommunen. Nätverket skall verka för att Stallarholmen får inflytande på den kommunala politiken och för att få sig tilldelat kommunala ekonomiska resurser som är i paritet med Stallarholmens befolkningsandel av Strängnäs kommun.

Organisation

Föreningens organisation består av en styrelse och ett antal arbetsgrupper. Styrelsen anordnar öppna möten för boende, föreningar och företagare på orten. Arbetsgrupperna träffas enligt individuell lagt plan och svarar inför styrelsen.

STYRELSE 2019

Ordförande – Magnus Silén, 070 275 20 82 eller info@stallarholmen.info
Sekreterare – Birgit Carlsson
Viceordförande / Kassör – Jaako Peltola
Ledamöter – Kristina Peltola, Stefan Mann, Helena Hellmark och Barbara Kjellström
Suppleanter – Anders Ericsson
Revisor – Annika Hägg
Revisorssuppleant – Pia Forsberg

kontaktHar du någon fråga du vill driva i Nätverket eller som du vill att Nätverket ska driva? Har du frågor eller funderingar kring valborg eller andra aktiviteter? Kontakta gärna någon av kontaktpersonerna nedan! Hittar du inte någon område som passar in på din fråga? Kontakta ordförande.

KONTAKTPERSONER

Administrativt, styrelsearbete, ekonomi
Magnus Silén – 070 275 20 82 eller info@stallarholmen.info

Barn & Unga

Magnus Silén – 070 275 20 82 eller magnus.silen@skanska.se (Allmänt)
Stefan Mann – 070 984 11 38 eller stefan.mann@live.se (Föräldraföreningen)

Företagare
Emma Hjelm
Anders Ericson

Hemsida
Barbara Kjellström – barbara.kjellstrom (a) effektum.se

Senior
Birgit Carlsson – 070 249 51 17 eller carlsson.birgit@tele2.se

Valborg
Anders Ericson – 070 845 79 02 eller andersericson53@hotmail.com (Danskväll m.m.)
Emma Hjelm – 070 593 83 43 eller emma@vardshusetgripen.se (Allmänt)

Arbetsgrupper

Stallarholmens Nätverks arbete sker delvis i styrelsen men mycket av arbetet sker i arbetsgrupper. Exempel på arbetsgrupper som startats i Nätverket och som gett stora resultat: Stallarholmens Vikingaföreningen, Flaggningen på bron, Stallarholmens Motorklubb, Valborgsfirandet i Stallarholmen, Aktivitetsdag för Barn & Unga, Inventeringen av Soldattorpen m.m.

Klicka på länken för att läsa om alla Arbetsgrupper i PDF:

Arbetsgrupper 2016-01-26

Inte vilken håla som helst!