Framtid Stallarholmen

Läs berättelserna >> här

Denna sammanställning är första etappen i projektet FRAMTID STALLARHOLMEN som genomförs av Stallarholmens Nätverk.

Vi ville samla in berättelser som visar hur vi ser på vår kommunels framtid. Vi formulerade vår önskan på följande sätt:

1. Beskriv hur ni vill att Stallarholmen skall se ut om 50 år? Vi hoppades att alla, både yngre, vuxna och äldre som bor och verkar här ville vara med och beskriva sin framtidsbild av Stallarholmen.

2. Ska vi förbli ett mindre villasamhälle eller finns tankar om en expansion i någon riktning?

3. Ska vi locka hit flera företag eller skall vi utmärka oss på något annat sätt?

4. Hur vill vi att samhället skall utvecklas socialt och kulturellt?

5. Ska vi även om 50 år kalla Stallarholmen för ”inte vilken håla som helst”, eller kommer vi att uttrycka oss på ett annat sätt?

Varje person (eller grupp av personer) som deltar skall skriva helt själva och oberoende av andra. Det vi söker är uppfattningar och idéer av alla tänkbara slag som gäller vår hemorts fortsatta utveckling. För att fånga allas idéer har vi även frågat elev-erna i Stallarholmsskolan om de vill skriva ner sina drömmar om framtidens Stallarholmen. Två klasser har medverkat. Man kan underteckna berättelsen med sitt namn eller med en pseudonym. Alla berättelser som vi fått in har sammanställts i denna text som vi kallar FAMTID STALLARHOLMEN – berättelser om vår kommundels framtid. Den färdiga texten skall presenteras på Stallarholmsdagen den 13 maj 2023. Alla i Stallarholmen skall ha möjlighet att ta del av sammanställningen. Vi hoppas att berättelserna skall bilda ett bra underlag för samtal här i Stallarholmen och fortsatt arbete med att formulera vilken väg framåt som vi skall se som önskad.

 

Hetast just nu
Vad händer i Stallarholmen?
Sponsring

Hjälp Nätverket!
Vill du vara med och bidra ekonomiskt till Stallarholmens ortsutveckling? Stallarholmens Nätverk grundades 1996 och är en ideell förening som jobbar för att Stallarholmen ska bli en alltmer attraktiv plats när det gäller arbete och fritid, boende och service.
Läs mer »