Arbetsgrupper

Stallarholmens Nätverks arbete sker delvis i styrelsen men mycket av arbetet sker i arbetsgrupper.
Är du intresserad av att vara med i en arbetsgrupp? Hör av dig till oss i Stallarholmens Nätverk …

Företag & Näringsliv
Jaakko Peltola – 070 723 55 99 eller jaakko (a) langenfeld.se

Turism & Besöksnäring
Marian Voigt – 072-943 23 34 eller marian.voigt (a) stallarholmen

Kultur & Evenemang
Johan Ek – 073 502 82 50 eller johan.ek (a) stallarholmen.info

Bildning
Marina Balado – 070 283 59 10 eller marina.balado (a) svenskakyrkan.se

Sport & Fritid
Joakim Hagsten – 070 269 85 93 eller joakim.hagsten (a) icloud.com

Vård & Omsorg
Joakim Hagsten – 070 269 85 93 eller joakim.hagsten (a) icloud.com

Miljö & Klimat
Hösten 2019 startade vi en grupp med målet att samla människor som vill driva små och stora klimatsmarta projekt i och omkring Stallarholmen. Hållbarhetsgruppen Stallarholmen består av Stallarholmsbor som brinner för hållbarhet, miljö och klimat och som vill engagera sig för orten och dess invånare. Vi driver facebooksidan Hållbarhetsgruppen Stallarholmen och har bland annat startat två olika odlingsgrupper som samlar odlingsintresserade invånare: Odla i Stallarholmen och Odla Ihop Stallarholmen. Varje höst anordnar vi en Äppelfest på Selaön och driver projektet Stallarholmens Lake Brake som belyser vattenfrågor kring Mälaren.Ansvarig för Miljö & Klimat: Anna Douglas  – 070 033 10 94 eller hallbarhet (@) stallarholmen.info

Infrastruktur
Marian Voigt – 072-943 23 34 eller marian.voigt (a) stallarholmen.info

Exempel på tidigare arbetsgrupper som startats i Nätverket och som gett goda resultat:

  • Stallarholmens Vikingaföreningen
  • Flaggningen på bron
  • Stallarholmens Motorklubb
  • Valborgsfirandet i Stallarholmen
  • Aktivitetsdag för Barn & Unga
  • Inventeringen av Soldattorpen
  • Fyra cykelleder på Selaön och Toresund
  • Finansiering av ortsgemensam ljudanläggning.