Styrelse

Ordförande
Jaakko Peltola – 070 723 55 99 eller jaakko (a) langenfeld.se

Viceordförande/Kassör
Torsten Sköld – 070 590 61 61 eller torsten.skold (a) gmail.com

Sekreterare
Marian Voigt – 072 943 23 34 eller marian.voigt (a) stallarholmen.info

Ledamöter
Anna Douglas – 070 033 10 94
Emma Melin Moran – 070 610 49 38
Joakim Hagsten – 070 269 85 93 eller joakim.hagsten (a) icloud.com
Johan Ek – 073 502 82 50 eller johan (a) stallarholmensbrygghus.se
Marian Voigt – 072-943 23 34 eller marian.voigt (a) stallarholmen.info
Marina Balado – 070 283 59 10 eller marina.balado (a) svenskakyrkan.se

Revisor
Tommy Falk

Valberedning
Johanna Söderström
Maria Printz Emond, 070-772 20 49 eller saaramariaprintz (a) gmail.com