Styrelse

Ordförande
Jaakko Peltola – 070 723 55 99 eller jaakko (a) langenfeld.se

Viceordförande/Kassör
Torsten Sköld – 070 590 61 61 eller torsten.skold (a) gmail.com

Sekreterare
Barbara Kjellström – 070 893 65 68 eller barbara.kjellstrom (a) stallarholmen.info

Ledamöter
Magnus Silén – 070 275 20 82 eller info (a) stallarholmen.info
Helena Hellmark – 073 756 79 02 eller Helena_Hellmark (a) hotmail.com
Maria Svärd Majgren – 070 929 84 48 eller mariasolna (a) hotmail.com
Marina Balado – 070 283 59 10 eller marina.balado (a) svenskakyrkan.se
Joakim Hagsten – 070 269 85 93 eller joakim.hagsten (a) icloud.com
Johan Ek – 073 502 82 50 eller johan (a) stallarholmensbrygghus.se

Suppleanter
Stefan Mann – 070 984 11 38 eller stefan.mann (a) live.se 

Revisor
Annika Hägg

Revisorssuppleant
Pia Forsberg