Styrelse

Ordförande
Jaakko Peltola – 070 723 55 99 eller jaakko (a) langenfeld.se

Viceordförande/Kassör
Torsten Sköld – 070 590 61 61 eller torsten.skold (a) gmail.com

Sekreterare
Barbara Kjellström – 070 893 65 68 eller barbara.kjellstrom (a) stallarholmen.info

Ledamöter
Joakim Hagsten – 070 269 85 93 eller joakim.hagsten (a) icloud.com
Johan Ek – 073 502 82 50 eller johan (a) stallarholmensbrygghus.se
Marian Voigt – 072-943 23 34 eller marian (a) podteo.se
Marina Balado – 070 283 59 10 eller marina.balado (a) svenskakyrkan.se

Suppleanter
Maria Lindblom-Larsson – 073-505 35 77 eller maria.lindblom (a) hm.com

Valberedning
Anders Härnbro, anders.harnbro (a) gmail.com
Maria Printz Emond, 070-772 20 49 eller saaramariaprintz (a) gmail.com

Revisor
Maria Josefsson

Revisorssuppleant
Pia Forsberg