Om Nätverket

Stallarholmens Nätverk grundades 1996 och har sen starten jobbat för att Stallarholmen ska bli en alltmer attraktiv plats när det gäller arbete och fritid, boende och service. Vi är en plattform för samarbete mellan föreningar, företag, kyrka, skola, engagerade privatpersoner, kommun och andra aktörer.

Vad vi gör
Vi ordnar träffar kring olika teman och även så kallade Stallarholmsfrukostar sex gånger årligen i samarbete med föreningen Drömfabriken. Frukostarna är en plats för nätverkande, inspiration och samverkan.

Vi jobbar även aktivt för att utveckla besöksnäringen på orten, ordnar evenemang som Valborg och Superloppis, driver ortens hemsida, utser Årets Stallarholmsbo och Årets Stallarholmsförening med mera.

Vår vision
Stallarholmens nätverk ska vara navet i det gemensamma arbetet att utveckla kommundelen. Vi vill vara en plattform som lyssnar till de behov och de idéer som finns på orten och bidra till att de förverkligas. Föreningen ska också verka för att öka samarbetet med Strängnäs kommun och för att kommundelen tilldelas kommunala ekonomiska resurser så att Stallarholmen kan fortsätta utvecklas.

Föreningen ska tillsammans via en levande hemsida synliggöra och profilera bygden, dess innevånare, företag och föreningar. 

Vår organisation
Föreningens organisation består av en styrelse och ett antal arbetsgrupper. Styrelsen anordnar temamöten för boende, föreningar, företagare och andra aktörer. Arbetsgrupperna jobbar självständigt och rapporterar om sitt arbete till styrelsen. Arbetsgrupperna är en viktig motor i föreningen och har under åren bidragit till att vi till exempel skapat flera cykelleder i Stallarholmen, att vi har finansierat en ortsgemensam ljudanläggning och dragit igång tankarna kring en vikingafestival.

Stallarholmens digitala vardagsrum
– Leader Södermanland & Jordbruksverket

Under 2019 och 2020 genomfördes ett projekt med syfte att huvudsakligen  bygga upp Stallarholmens digitala vardagsrum – en ny hemsida för Stallarholmen med fokus på turister, sommarboende och boende i Stallarholmen. Stallarholmens Nätverk tackar Leader Södermanland och Jordbruksverket för bidraget som gjorde att projektet kunde genomföras.

Hetast just nu

STORT GRATTIS!

Stallarholmens Nätverk har utsätt:

Anders Reisch och Henrik Ehrin

till Årets Stallarholmsbo 2021,

 Läs mer >>

och

Föreningen Solåkrabyn

till Årets Stallarholmsaktör 2021

Läs mer >>

Nationaldagsfirande i Stallarholmen

Stallarholmens Hembygdsförening ordnar nationaldagsfirande på Stallarholmens Hembygdsgård (vid Toresund Kyrka) kl 13.00 – 15.30. Välkommen!!
Läs mer >>

 

Lyckad STALLARHOLMSDAG

Tack alla som bidrog och skapade en underbar dag för vår ort. Det kom ungefär 1000 Besökare under dagen därunder många barn. Detta gör vi om nästa vår! 
Läs mer >>

 

affisch stallarholmsdagen

Vad händer i Stallarholmen?
Crowdfunding

Hjälp Nätverket!

Vill du vara med och bidra ekonomiskt till Stallarholmens ortsutveckling? Stallarholmens Nätverk grundades 1996 och är en ideell förening som jobbar för att Stallarholmen ska

Läs mer »