Om Nätverket

Stallarholmens Nätverk grundades 1996 och har sen starten jobbat för att Stallarholmen ska bli en alltmer attraktiv plats när det gäller arbete och fritid, boende och service. Vi är en plattform för samarbete mellan föreningar, företag, kyrka, skola, engagerade privatpersoner, kommun och andra aktörer.

Vad vi gör
Vi ordnar träffar kring olika teman och även föreningars- och aktörsmöten, fyra gånger om året, en plats för nätverkande, inspiration och samverkan.

Vi jobbar även aktivt för att utveckla besöksnäringen på orten, ordnar evenemang som Valborg, Stallarholmsdagen och Superloppis, driver ortens hemsida och magasinet GILLA Stallarholmen, utser Årets Stallarholmsbo och Årets Stallarholmsaktör med mera.

Vår vision
Stallarholmens nätverk ska vara navet i det gemensamma arbetet att utveckla kommundelen. Vi vill vara en plattform som lyssnar till de behov och de idéer som finns på orten och bidra till att de förverkligas. Föreningen ska också verka för att öka samarbetet med Strängnäs kommun och för att kommundelen tilldelas kommunala ekonomiska resurser så att Stallarholmen kan fortsätta utvecklas.

Föreningen ska tillsammans via en levande hemsida synliggöra och profilera bygden, dess innevånare, företag och föreningar. 

Vår organisation
Föreningens organisation består av en styrelse och ett antal arbetsgrupper. Styrelsen anordnar temamöten för boende, föreningar, företagare och andra aktörer. Arbetsgrupperna jobbar självständigt och rapporterar om sitt arbete till styrelsen. Arbetsgrupperna är en viktig motor i föreningen och har under åren bidragit till att vi till exempel skapat flera cykelleder i Stallarholmen, att vi har finansierat en ortsgemensam ljudanläggning och dragit igång tankarna kring en vikingafestival.

Stallarholmens digitala vardagsrum
– Leader Södermanland & Jordbruksverket

Under 2019 och 2020 genomfördes ett projekt med syfte att huvudsakligen  bygga upp Stallarholmens digitala vardagsrum – en ny hemsida för Stallarholmen med fokus på turister, sommarboende och boende i Stallarholmen. Stallarholmens Nätverk tackar Leader Södermanland och Jordbruksverket för bidraget som gjorde att projektet kunde genomföras.

Hetast just nu
Vad händer i Stallarholmen?
Sponsring

Hjälp Nätverket!
Vill du vara med och bidra ekonomiskt till Stallarholmens ortsutveckling? Stallarholmens Nätverk grundades 1996 och är en ideell förening som jobbar för att Stallarholmen ska bli en alltmer attraktiv plats när det gäller arbete och fritid, boende och service.
Läs mer »