Stallarholmens Historia

Stallarholmen ligger vid Mälaren och är delvis beläget på fastlandet och delvis på Selaön som är Sveriges största insjö-ö. Ön och fastlandet binds samman genom en bro som kom till i mitten av 1900-talet. Namnet Stallarholmen har med stall och holme att göra.

Namnet Stallarholmen

Den allmänna uppfattningen är att namnet Stallarholmen har sin grund i att det ska ha funnits ett stall för hästar som användes av resande.
Läs mer »

Historiska notiser

Under 2019 skildrades Stallarholmens historia från forntiden fram till vår tid i tio kortare artiklar i månadsmagasinet Gilla Stallarholmen. Här kan du läsa alla artiklar!
Läs mer »

Historiska personer

I en serie artiklar under 2020 kommer du få möta 10 personer som bott eller verkat i Stallarholmen och som lämnat avtryck på olika sätt.
Läs mer »

Stallarholmens Historia

Stallarholmen består av socknarna Toresund, Ytterselö och Överselö. De två sistnämnda ligger på Selaön – som med sina 91 km² är Sveriges största insjö ö och en av de fornminnesrikaste trakterna i Södermanland med flera gravfält och runstenar.
Läs mer »

Historiska notiser

Under 2019 skildrades Stallarholmens historia från forntiden fram till vår tid i tio kortare artiklar i månadsmagasinet Gilla Stallarholmen. Här kan du läsa alla artiklar!
Läs mer »

Historiska personer

I en serie artiklar under 2020 kommer du få möta 10 personer som bott eller verkat i Stallarholmen och som lämnat avtryck på olika sätt.
Läs mer »

Hetast just nu
Vad händer i Stallarholmen?
Sponsring

Hjälp Nätverket!
Vill du vara med och bidra ekonomiskt till Stallarholmens ortsutveckling? Stallarholmens Nätverk grundades 1996 och är en ideell förening som jobbar för att Stallarholmen ska bli en alltmer attraktiv plats när det gäller arbete och fritid, boende och service.
Läs mer »