Stallarholmens Historia

Stallarholmen ligger vid Mälaren och är delvis beläget på fastlandet och delvis på Selaön som är Sveriges största insjö-ö. Ön och fastlandet binds samman genom en bro som kom till i mitten av 1900-talet. Namnet Stallarholmen har med stall och holme att göra.

Namnet Stallarholmen

Den allmänna uppfattningen är att namnet Stallarholmen har sin grund i att det ska ha funnits ett stall för hästar som användes av resande.
Läs mer »

Historiska notiser

Under 2019 skildrades Stallarholmens historia från forntiden fram till vår tid i tio kortare artiklar i månadsmagasinet Gilla Stallarholmen. Här kan du läsa alla artiklar!
Läs mer »

Historiska personer

I en serie artiklar under 2020 kommer du få möta 10 personer som bott eller verkat i Stallarholmen och som lämnat avtryck på olika sätt.
Läs mer »

Stallarholmens Historia

Stallarholmen består av socknarna Toresund, Ytterselö och Överselö. De två sistnämnda ligger på Selaön – som med sina 91 km² är Sveriges största insjö ö och en av de fornminnesrikaste trakterna i Södermanland med flera gravfält och runstenar.
Läs mer »

Historiska notiser

Under 2019 skildrades Stallarholmens historia från forntiden fram till vår tid i tio kortare artiklar i månadsmagasinet Gilla Stallarholmen. Här kan du läsa alla artiklar!
Läs mer »

Historiska personer

I en serie artiklar under 2020 kommer du få möta 10 personer som bott eller verkat i Stallarholmen och som lämnat avtryck på olika sätt.
Läs mer »

Hetast just nu
Vad händer i Stallarholmen?
Crowdfunding

Hjälp Nätverket!

Vill du vara med och bidra ekonomiskt till Stallarholmens ortsutveckling? Stallarholmens Nätverk grundades 1996 och är en ideell förening som jobbar för att Stallarholmen ska

Läs mer »