Gilla – Extra läsning – Val 2022

Vart står våra politiska partier i lokala frågor och hur ser de på Stallarholmens
framtid? Frågorna vi ställt har vaskats fram bland medlemmarna i Stallarholmens Nätverk. Här kan du läsa hela artikeln <<

Hur står ditt parti i frågan om att använda åkermark till nya exploateringar?

FREDRIK BERGSTEN WREDE,
KRISTDEMOKRATERNA
– Det blir en moralisk fråga med tanke på livsmedelssituationen. Vi anser att man behöver titta på annan typ av mark i första hand. Det här har aktualiserats i och med kriget i Ukraina, vi har blivit medvetna om att vår självförsörjningsgrad måste höjas.

 

OVE JANSSON,
MILJÖPARTIET
– Även här behöver man göra ordentliga utredningar utifrån miljö och hållbarhetsperspektiv. Vi säger inte kategoriskt nej till det men det måste utredas ordentligt.

 

LARS LARSSON,
STRÄNGNÄSPARTIET
– Vi gillar det inte. Det är dumt att bygga på åkermark. Vi tror på lokala samarbeten för att öka självförsörjningsgraden, att odla och handla av varandra lokalt i den mån det går. Kommunala myndigheter kan underlätta men det krävs ett lokalt engagemang.

 

JACOB HÖGFELDT,
MODERATERNA
– Man ska vara oerhört restriktiv med användningen av åkermark för nya exploateringar. Självförsörjningsgraden är en viktig fråga i förhållande till omvärlden. Jordbruksmark ska ses som en beredskapstillgång.

 

TED DANSON,
VÄNSTERPARTIET
– Åkermark ska inte användas till nya exploateringar. Det kan förstås bli nödvändigt men i det längsta ska det undvikas. Det gäller även skogsmark. Vi vill hålla liv i stadskärnan/bycentrum. Vi vill se fler hyresbostäder i Stallarholmen. Det behövs en generell översyn så att karaktären i de olika områdena inte försvinner.

 

ROGER STEEN,
CENTERPARTIET
– Bara i absolut nödfall. Det gäller även skogsmark. Vår lokala jordbruksmark ska användas till att odla mat. Vi blir fler!

 

 

BJÖRN KARLSSON,
SVERIGEDEMOKRATERNA
– Nej odlingsbar åkermark ska användas till odling för att öka självförsörjningsgraden. Det är viktigt att vi stöttar våra lokala lantbrukare och företagare. Vi ska inte importera när vi kan göra det själva. Ju mer lokalt desto bättre och politiken kan göra det ännu mera möjligt.

 

ANDERS HÄRNBRO,
SOCIALDEMOKRATERNA
– God åkermark ska vara till för produktion av mat. Självförsörjningen behöver ökas, inte bara mat utan även el, drivmedel, lager för att klara en kris där vi inte kan importera från andra länder eller regioner. Omställningen till fossilfritt kräver dock hög elproduktion. Åkermarker kan användas till solceller eftersom det snabbt går att återställa. Vi behöver väga målen mot varandra.

 

TIINA IHATSU HARDER
LIBERALERNA, via mejl
– Vi ska värna om den åkermark som finns ur miljösynpunkt för att värna livsmedelsproduktionen. Om åkermark ska tas i anspråk för byggande bör det göras efter noggranna konsekvensanalyser.

 

Hetast just nu
Vad händer i Stallarholmen?
Sponsring

Hjälp Nätverket!
Vill du vara med och bidra ekonomiskt till Stallarholmens ortsutveckling? Stallarholmens Nätverk grundades 1996 och är en ideell förening som jobbar för att Stallarholmen ska bli en alltmer attraktiv plats när det gäller arbete och fritid, boende och service.
Läs mer »