Bro & Gästhamn

På sommaren kan du följa den vackra strömmen av båtar som passerar förbi Stallarholmen. Som båtgäst finns möjlighet att både stanna till för en fika, en bit mat och inhandling av förnödenheter, men också lägga till i gästhamnen för att ta chansen att uppleva Stallarholmens fantastiska utbud av sevärdheter och aktiviteter.

Stallarholmsbron är en svängbro och har segelfri höjd vid stängd bro om 3,1 meter och fri bredd 20,0 m
VHF: kanal 68, Stallarholmsbron
Telefon: 0171-44 90 82
(59-21,9N 017-12,4E) Sjökort 111

Öppningstider Fritidsbåtar
1 maj – 15 oktober alla dagar kl 06.00 – 22.00 öppnas en gång inom följande tider: 0620 – 0630, 0720 – 0730 osv. till 2120 – 2130 samt 2150 – 2200. 16 oktober – 30 april alla dagar kl 0600 – 2200 efter anmälan per VHF eller telefon eller med signalkontakt vid respektive ledverk. Fritidsbåtar ska, vid behov, använda VHF kanal 14 för kontakt med bron.

Övriga upplysningar
Bron fjärrmanövreras från Hjulstabron genom kameraövervakning.
Trafikverket är ansvarig/ägare till bron.

Läs mer hos Sjöfartsverket