Mini-Multi Stallarholmen

OBS: Mini-multi-loppet är flyttat till lördagen 31 augusti 2024!


Det här är
MINI MULTI 

 • En cykelaktivitet med inslag av ytterligare fysiska utmaningar.
 • Folkhälsoaktivitet och multisport som passar alla (från 10 år). 
 • Sätt ihop ditt tvåmannalag med någon du vill köra en utmaning tillsammans med: En familjemedlem, bästa kompisen, en arbetskamrat o.s.v.
 • Utmana varandra och sätt ihop flera lag på din arbetsplats, inom familjen, bland vänner och bekanta!


PARKERING OCH SAMLING

Mer info snart.

KLASSINDELNING & ANMÄLNINGSAVGIFTER

Herrar 3-timmars – 2 personer per lag – 200 kr per lag
Damer 3-timmars – 2 personer per lag – 200 kr per lag
Mixed 3-timmars – 2 personer per lag – 200 kr per lag

Utlottning av priser kommer att ske efter sista målgång

 

START

Gemensam start för alla deltagande lag kl 11:00. Nummerlappsutdelningen öppnar kl 10:00, kom i tid för era förberedelser på plats.


GENOMFÖRANDE

Laget ska under 3 timmar ta så många kontroller som möjligt av de maximalt 30 utplacerade. Olika kontroller ger olika antal poäng beroende på svårighetsgrad och avstånd från start/mål. Många kontroller nås med cykel, vissa kräver någon form av aktivitet, t.ex. löpning, simning, balansgång, paddling e.t.c.
Registrering av kontroll sker med den Sportident-pinne som laget får ut tillsammans med sina nummerlappar. OBS! Att pinnen lämnas tillbaka efter målgång.


KARTAN

Kartskala 1:25 000, d.v.s. 1 cm = 250 meter och 10 cm = 2 500 meter.
Kartorna är hemliga fram till startögonblicket.
När starten går får varje lag två kartor i plastfickor.
Lagen bestämmer sin egen rutt och väljer vilka kontroller man vill besöka.

 

NUMMERLAPPAR OCH STÄMPLINGSENHET

Laget hämtar ut sitt start kit vid start- och målplatsen senast 30 min innan start.
Båda deltagarna placerar sin nummerlapp synligt på kroppen.
Stämplingsenheten, ”pinnen” måste medföras under hela loppet.


ANMÄLAN

Anmälan är stängt just nu, men öppnas snart igen!
OBS: Mini-multi-loppet är flyttat till lördagen 31 augusti 2024!

Laganmälan, med lagnamn och deltagaruppgifter, gör ni >> här, öppnar snart igen.
I samband med anmälan görs också betalningen av anmälningsavgiften.
Ev. överskott kommer Stallarholmens nätverk tillgodo.
Anmälan är bindande när registrering och betalning gjorts, ingen ångerrätt finns.


REGLER

 • Varje lag består av två personer.
 • Åldersgräns: Minst en av lagmedlemmarna måste vara myndig, d.v.s. +18 år. Lägsta ålder för lagmedlem är 10 år (född 2014 eller tidigare).
 • Båda deltagarna måste ha en olycksförsäkring som täcker olyckor i samband med motionsaktiviteter. Kolla om det ingår i din era hemförsäkringar. Se annars t.ex. Folksams Motionsloppsförsäkring www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/motionsloppsforsakring
 • Det är lagets ansvar att se till att man är registrerad i rätt klass.
 • Startnummer ska placeras synligt på kroppen på båda deltagarna.
 • Det är tillåtet att använda GPS men det är alltid kartan som gäller. GPSens kartunderlag stämmer inte alltid överens med den utskrivna kartan.
 • Laget ska alltid vara samlade, max 20 meter mellan lagmedlemmarna.
 • Det är inte tillåtet att ha följebil.


SÄKERHET

 • Lagen väljer själva vilka kontroller de klarar att ta baserat på väder, egen färdighet och kunskap.
 • Lagen väljer själva vilken väg de vill ta till kontrollerna baserat på väder, egen färdighet och kunskap.
 • Trafiken är inte reglerad under tävlingen.
 • Trafikregler gäller alltid.
 • Första hjälpen kit, eget, ska bäras med under hela tävlingen.
 • Hjälm ska bäras under all cykling samt om arrangör så påpekar, vid annan aktivitet.
 • Vid olycka är det obligatoriska att hjälpa till.
 • Vid allvarlig olycka ring nöd nummer 112.
 • Vid behov för enklare medicinsk hjälp ring telefonnumret på baksidan av kartan.
 • Tävlingsledningens direktiv gäller alltid.


POÄNG

 • Kontrollerna ger olika poäng utifrån svårighetsgrad, avstånd från start/mål och eventuell aktivitet. 
 • Tävlingstid 11.00 -14.00
 • Lag som kommer in efter kl 14.00 får minus 30 poäng.
 • Lag som kommer in efter kl 14.10 blir diskvalificerade.
 • Kontroller som stämplas efter kl 14.00 är ogiltiga.
 • Vid stämpling av kontrollenheten skall enheten ge ljus och ljudsignal.
 • Om en kontroll är trasig, felplacerad eller saknas, ta genast kontakt med banansvarig, telefonnumret står på baksidan av kartan.
 • Ett lag som förlorar sin “Pinne” blir diskat och får ersätta arrangören till självkostnadspris.
 • Om två lag får samma poäng summa så vinner det lag som går i mål först.
 • Alla lagen måste hålla sin plats i målfållan fram tills de är avregistrerade.
 • Vid avregistreringen får laget ett kvitto på antal tagna kontroller.
 • Det är lagets ansvar att meddela felaktigheter med antal tagna kontroller. Klagomål ska lämnas till tävlingsledningen direkt vid avregistrering.
 • Båda lagmedlemmarna med cyklar och Sportident pinnen måste gå i mål samtidigt
 • Beslut om eventuell justering av poäng sker efter målgång och avregistreringen. Förutsatt att laget meddelar tävlingsledningen direkt vid avregistreringen.
 • Bemannade kontroller förekommer – kan vara klättring, rappelering, SUP, paddling, slakkline, simning etc.
 • Vid bemannade kontroller räcker det att en i laget tar kontrollen, men båda måste vara på plats.
 • Det är begränsat med utrustning vid de bemannade kontrollerna, det är upp till varje lag att lägga upp strategin så att kö undviks.
 • All utrustning som lånas vid en bemannad kontroll ska återlämnas till utgångspunkten.

ÖVRIGT

 • El-cykel är inte tillåtet.
 • Deltagare som bryter ska genast meddela tävlingsledningen. Telefonnummer står på kartan.
 • Synliga, osynliga och tävlande domare befinner sig i tävlingsområdet och ser till att reglerna följs.
 • Regelbrott kan leda till poängavdrag eller diskvalificering.
 • Deltagare som vinner priser som lottas ut eller som dras på startnummer måste närvara på prisutdelningen för att få sitt pris. Är man inte närvarande och ditt namn/lagnamn dras drar vi reservnamn/lagnamn.
 • Tävlingsledningens beslut går inte att överklaga.
 • Kloka människor skräpar inte ner, för alla andra är det förbjudet.
 • Respektera privat mark, ta inte genvägar över privata områden.
 • Beträda odlad mark är förbjudet. Åkrar som brukas alt. inte har skördats är odlad mark.
 • Stäng ev. grind som ni öppnar.
 • Visa ev. betande djur respekt genom att stiga av cykeln och gå förbi dem.


OBLIGATORISK UTRUSTNING

 • Cykel (självklart så trampar ni med egen kraft och har inte en hoj med batteri och motor i!)
 • Cykelhjälm vid cykling
 • Mobiltelefon (1 st per lag)
 • Första hjälpen (1 st per lag)


VI REKOMMENDERAR ATT NI ÄVEN HAR MED ER

 • Förstärkningskläder vid hastigt väderomslag
 • Kompass
 • Vatten eller annan dryck
 • Energy bars eller liknande
 • Klocka
 • Löparskor
 • Cykelslang och reparations kit + övriga verktyg, t.ex. en biketool för enklare justeringar


ARRANGGÖREN STÅR FÖR

 • De ev. redskap som krävs vid kontrollpunkter med aktivitet. 
 • Vätska vid målgång


PERSONUPPGIFTER OCH BILDER

 • I samband med din anmälan och genomförandet av loppet så kommer vi att behandla personuppgifter så som namn, födelsedata, telefonnummer, e-post och resultat.
 • Som utgångspunkt publiceras ditt namn och resultat i start- och resultatlistor online. Vill du inte att ditt namn och resultat ska publiceras kan du meddela oss detta genom att maila till torbjorn.pettersson@strangnas.se.
 • Bilder och filmer från arrangemanget kan komma att användas i marknadsföringssyften utav arrangören eller tredje part som vi anlitar för marknadsföringsändamål. Bilder och filmer sparas även i vårt fotoarkiv och kan bli föremål för återanvändning i marknadsföring. Samtliga bilder från arrangemanget kan användas enligt ovan utan att deltagaren kan ställa krav om särskild ersättning.  
 • Vill du inte att bilder på dig ska publiceras eller lagras i vårt fotoarkiv kan du meddela oss detta genom att mejla till torbjorn.pettersson@strangnas.se. Kom ihåg att ange ditt namn och startnummer. Vi kommer att göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran och vi tar hänsyn till bilder där du tydligt kan identifieras, men inte gruppbilder där du är en av många deltagare.


FRÅGOR

Om du har frågor, maila till torbjorn.pettersson@strangnas.se.

Hetast just nu
Vad händer i Stallarholmen?
Sponsring

Hjälp Nätverket!
Vill du vara med och bidra ekonomiskt till Stallarholmens ortsutveckling? Stallarholmens Nätverk grundades 1996 och är en ideell förening som jobbar för att Stallarholmen ska bli en alltmer attraktiv plats när det gäller arbete och fritid, boende och service.
Läs mer »