Protokoll

Här presenteras protokoll från Stallarholmens Nätverks årsmöte.

2021

Stallarholmens Nätverk Årsmöte 2021.03.02

2020

Stallarholmens Nätverk Årsmöte 2020.02.26

För protokoll från styrelsemöten, vänligen kontakta oss på
info@stallarholmen.info