Senaste nytt i Stallarholmen

2021.02.01
Skidspår för allmänheten hos Norrbys Golf
Nu kan vi berätta att Stallarholmen har fått egna skidspår som kan användas av allmänheten.
Stort tack till Norrbys golfbana, som spårade tre banor i helgen:
Ett spår på 900 meter (på driving rangen)
Ett på 1,5 km och ett på 3,5 km som båda går runt ute på golfbanan.

2021.01.29
Positivt besked från Fritidsförvaltningen
Stallarholmens Nätverk har fått ett positivt besked från Strängnäs Kommun och Fritidsfövaltningen ang att ordna skidspår i Stallarholmen. Mer information kommer inom kort.

2021.01.24
Den digitala fartkameran är lagad
Nu är fartkameran i korsningen Brogatan/Mariefredsvägen/Strängnäsvägen lagad.

2021.01.22
Den digitala fartkameran är trasig igen
Vi har än en gång gjort en felanmälan till Strängnäs Kommun och väntar på svar.

2021.01.21
Skidspår i Stallarholmen
Flera boenden i Stallarholmen har efterfrågat skidspår. Nätverket har skickat frågan vidare till Strängnäs Kommun och fritidsförvaltningen ska titta på ärendet.

2021.01.7
Tack SSK
Ett stort tack till SSK som ordnade så att det går att åka skridskor vid Stallarholmsskolan.

2021.01.16
Digitala fartkameran
Vi har gjort en felanmälan till Strängnäs Kommun som kommer åtgärda felet inom kort.

2021.01.14
Nedskräpning Borgatan/Rosenlundsvägen
Vi har gjort en felanmälan till Strängnäs Kommun som har skickat frågan vidare till ansvariga.