Reparation av Stallarholmsbron okt 2022 – mar 2023

I början av oktober startar reparationsarbetet av Stallarholmsbron. Det är ett omfattande underhållsarbete som ska utföras. Hela bron kommer balanseras om. För att kunna genomföra arbetet på ett säkert sätt kommer biltrafiken passera bron växelvis via endast ett körfält. Fotgängare och cyklister hänvisas till den tillfälliga gångbro som kommer monteras på Stallarholmsbrons östra sida. Under …

Reparation av Stallarholmsbron okt 2022 – mar 2023 Läs mer »