Från:                                Monika Stålborg Billberg <monicastalborg@hotmail.com>

Skickat:                           den 29 maj 2015 20:29

Till:                                  Yvonne Knuutinen

Ämne:                             Till Tankesmedjan

 

Hej,

här kommer mer om förslaget med kontaktpolitiker, spår 1. Skicka gärna till hela gruppen.

 

Hälsningar, Monica 


Lokalt inflytande via kontaktpolitiker i Kommunstyrelsen och nämnderna  

(utförligare kring mitt tidigare förslag)

 

Förutsättningar: Det får inte kosta, ingen extra organisation, men kopplat till beslutsfattandet.

 

Förslag:

Utse kontaktpolitiker per kommundel i Kommunstyrelsen och i nämnderna. BUN och KFN har redan kontaktpolitiker, t.ex. BUN: Lena Scharp-Sandegren för Stallarholmsskolan.

Dessa bildar ett nätverk per kommundel, informerar, diskuterar och för kommundelens talan i sin nämnd. 

Kostnaden tas inom rådande organisation, där den hör hemma.

Medborgarna vet vem de ska vända sig till i olika frågor. 

Kontaktpolitikerna kan informera på möten, i ortens tidning, via en fb-sida eller på en egen sida på www.strangnas.se.

Jag tror det skulle vitalisera om politikerna hade mer än sitt parti att fokusera på i nämndarbetet. 

 

Den här lösningen kan med fördel kopplas till Spår 3, lokala projekt/arbetsgrupper kring konkreta frågor, som jag och Lars tidigare föreslagit. Det kräver en ingång till besluten.

 

Monica Stålborg Billberg