Omröstningen avslutad

SKATE- OCH AKTIVITETSPARK I STALLARHOLMEN

Stort tack för din medverkan! Vi hoppas genom projektet kunna skapa något tillsammans mer er som kommer många till glädje!

Omröstningen är alltså avslutad nu och ansökan är inskickad. Beroende på hur mycket medel vi kan få så får vi se vad vi kommer att kunna bygga för slags park. Omröstningens resultat är alltså inte lika med att detta blir verklighet men det ger oss en riktning att jobba mot, men det beror som sagt på pengarna. Jag återkopplar igen så fort jag får svar på vår ansökan!

Drygt 440 personer har tyckt till som bor i eller har en annan tydlig anknytning till Stallarholmen.

Röstning om bästa geografiska plats:
Grönytan vid Stallarholmsskolan (korsningen Mariefredsvägen/ Strängnäsvägen): 49,3%
Toresunds IP: 28,4%
Östabadet: 22,3%

Vi kommer inte att bestämma geografisk plats för parken förrän vi vet hur mycket pengar vi får från Leader Sörmland och därmed hur mycket vi kommer att kunna bygga. Platsen utanför skolan kan bli aningen trångt om vi får medel för en stor aktivitetspark. Det kommer troligen en entreprenör/ konsult behöva avgöra. Vi förväntas få beslut om pengarna i oktober eller november.

Röstning om innehåll i aktivitetsparken (förutom skate-delen som ska byggas oavsett). I ansökan som kommunen nu lämnat in till Leader Sörmland för att ansöka om extra medel så har man ansökt om de förslag på ytterligare aktiviteter till aktivitetsparken som ligger i topp: pumptrack (cykelbana), utegym, parkour, klättring och lekutrustning som intresserar både barn, vuxna och funktionsnedsatta. Om vi inte blir beviljade medel så att det räcker till allt detta så kommer vi att behöva ta bort några delar i aktivitetsparken. Utifrån omröstningarna blir det då troligen parkour eller utegym som kommer att behöva tas bort. Pumptrack (cykelbana) har flest prioriterat. Det är dock väldigt jämnt mellan dessa aktiviteter!

Att hålla platsen vid liv
Vid dialogtillfällena har det också diskuterats hur man ska fylla platsen med liv och rörelse och kommit fram till följande förslag:

  • Att idrottsföreningar har olika aktiviteter och träningar.
  • Att Fritidsgårdarna gör utflykter till platsen och anordnar evenemang.
  • Att Fritidsgårdarna tillsammans med Drömfabriken utbildar unga ledare som kan ha aktiviteter i parken
  • Att någon startar UF med exempelvis fikaförsäljning eller någon del i förberedandet av marken
  • Utlåning av sparkcyklar, cyklar, skateboards och inlines

Med vänlig hälsning

Josefine Ericsson
Utredare/ projektledare
Teknik- och servicekontoret

Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs
www.strangnas.se

Inte vilken håla som helst!