göra

Stallarholmen har ett mycket rikt föreningsliv och många lever för sina fritidsintressen. Många företagare driver också sina företag med inriktning på sina största intressen. Stallarholmen har ett utbud innehållande hästar, musik, skytte, motorer, natur, senior verksamhet och mycket mer.


Stallarholmens Hembygdsförening

Sommarens utställning:

Från Vattgröt till Pizza – Matkultur i Stallarholmen
under mer än 100 år.

Läs mer om utställningen och öppettider

 

Överselö kyrka!Överselö kyrka

Kyrkan ligger i nordvästra hörnet av Selaön och är en välbevarad gotisk salskyrka, rikligt försedd med kalkmålningar, dels från mitten av 1400-talet, dels från 1600-talet.

Läs mer >>>

Toresunds kyrka
Kyrkan uppfördes på 1100-talet. Under 1400-talets första hälft byggde man till ett kyrktorn på västra sidan. En klockstapel i trä uppfördes i början på 1950-talet öster om kyrkobyggnaden.
Läs mer >>>

Ytterselö kyrka!Ytterselö kyrka

Kyrkan byggdes med västtorn förmodligen redan under 1100-talet och är en kyrkobyggnad i Ytterselö socken i Strängnäs stift.

Läs mer >>>

Mälsåkers slott

Med bil åker du mot Stallarholmen, tar höger mot Ytterselö och följer sedan skyltar till Mälsåkers slott. Resan tar ca 30 min från Mariefred/Strängnäs.
Läs mer om vad som är på gång >>>


Åsa gravfält
Gravfältet på Selaön är ett av Södermanlands största bevarade gravfält från den yngre järnåldern.  Om våren lockas besökare för att beskåda sällsynta och fridlysta backsippor.

Badplatser:
Östabadet
Ekebyviksbadet

Senior:

      PRO i Stallarholmen.                     

Aktiviteter och fritid:

Stallarholmens Bågskytteklubb!      Drömfabriken!      Stallarholmens Vikingar!      Selaö-Toresunds Skytteförening!

Mariefreds Trädgårdsförening!      Edeby gård      Alpackorna      SSK

 

nyckelgym-logga-1-3            Yoga i Stallarholmen      Print

Inte vilken håla som helst!