190219 Styrelsemöte

190219 Styrelsemöte

En pdf som visar protokollet från styrelsemötet den 19 februari 2019

Inte vilken håla som helst!