Stallarholmens Vägförening

Stallarholmens Vägförening!

Stallarholmens Vägförening arbetar med underhåll av delar av vägnätet i Stallarholmen.
För mer information och frågor vänligen kontakta:
Thomas Boy 070 529 09 45 eller
Bengt Malmquist 070 694 05 43, b.ochs.malmquist@telia.com.