Sopsortering

Sopsortering!

Stallarholmen tillhör Strängnäs kommun. I Strängnäs kommun är det kommunala företaget SEVAB som står för hushållssopor. I övrigt är det upp till varje hushåll att sortera och åka till avfallsanläggningen för att kasta soporna.
SEVAB har just slagit sig samman med Eskilstunas kommunala bolag Eskilstuna Energi och Miljö. I Eskilstuna använder de sig till största del av optisksopsortering vilket innebär att du redan i hushållet sorterar alla sopor i olikfärgade påsar. Strängnäs kommuns miljöstrateger önskar nu få detta system även till Strängnäs, och då även Stallarholmen. Men så länge sorterar vi och åker till avfallsanläggningen.

Hitta till Stallarholmens avfallanläggning via Google Maps – Klicka här!